DEPRESYON

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon kavramı sürekli üzgün, kişinin sosyal ve iş hayatını etkileyecek düzeydeki çökkünlük halini ifade etmektedir. Üzüntü hissi hayatın normal bir parçasıdır. Depresyonda ayıran şey üzgün ve çökkünlük halinin daha şiddetli ve uzun süreli olmasıdır. Depresyon ciddi bir ruhsal hastalık olup tedavi edilmesi gerekir. Klinik depresyon kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve bedenin bazı işlevlerini etkilemektedir.


Hastalık esnasında üzüntü duyguların yanı sıra zevk kaybı, düşük performans ve motivasyon, endişe çoğu kez gelecek kaygı ve korkusu ile bağlantılı, aşırı sinirlilik ve huzursuzluk, çaresizlik ve ümitsizlik duygular, uyku sorunu ve fiziksel rahatsızlıklar gibi belirtiler meydana çıkar. Depresyonda intihar olasını yükseltir.


Depresyon oluşumunda uzun süreli stres ve iş hayatında yaşanan sıkıntılar, ilişki sorunlar, hastalık veya ölüm neden ile sevilen bir insanı kaybetmek, erken çocukluk döneminde yaşanmış olan travmalar gibi olumsuz yaşam olayları önemli bir yer almaktadır. Bunun yanı sıra yalnızlık, sosyal desteğin yetersizliği ve mükemmeliyetçilik veya içe dönüklük gibi kişisel özellikler de hastalığının oluşumunu etkilemektedir. Araştırmalara göre genetik bir dispozisyon da bir rol oynamaktadır.


Depresyon hastalığında genelde hem ilaç tedavisi, hem de psikoterapi uygulanmaktadır.